Ztráta platební karty

Situace, kdy zjistíme, že jsme naši platební kartu zatratili, nebo nám dokonce byla odcizena, bývá velmi nepříjemná. Ovšem při zachování klidu a rozvahy lze velmi rychle předejít možnému zneužití. Je nutné co nejrychleji provést blokaci nebo stoplistaci karty. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy?

Blokace znamená ve své podstatě omezení práva danou kartu použít, ať už dočasné nebo trvalé. Blokace postačí u běžných elektronických karet, kde platba probíhá pomocí autorizovaných elektronických transakcí. Blokace proběhne téměř okamžitě po zavolání na konkrétní zákaznickou linku banky určenou pro tyto účely.

Pokud však vlastníme kartu embosovanou, je riziko zneužití vždy větší. Díky reliéfnímu písmu s nimi totiž lze provádět i neautorizované transakce. Takovou kartu je tedy nutné stoplistovat – trvale a nevratně zrušit právo platební kartu používat. Pak jsou údaje o kartě zapsány na mezinárodní stoplist, což je samozřejmě spojeno i s vyšším poplatkem. Zatímco se poplatek za blokaci pohybuje v řádu stokorun, za stoplistaci většinou zaplatíme od 500 Kč nahoru, v největším množství případů však částku okolo dvou tisíc korun.

Ihned po zjištění, že kartu nemáme, je nutné zavolat na blokační linku daného bankovního ústavu. Samozřejmě to lze provádět i ze zahraničí, klientům pak obvykle bývá k dispozici jiné telefonní číslo než při volání z domova. U některých bank je také nutné doložit písemné potvrzení blokaci karet, proto se pak klient musí dostavit na pobočku v následující pracovní den. Klient nese odpovědnost za platební transakce nebo výběry v plné výši do okamžiku nahlášení ztráty. Následně může banka převzít odpovědnost na sebe ihned, někdy však zůstává na klientovi ještě do půlnoci, nebo dokonce ještě dalších 24 hodin. Právě pro tyto případy je výhodné mít sjednáno pojištění odpovědnosti za zneužití karty, které může pokrývat škody vzniklé zneužitím dokonce až dva dny před nahlášením ztráty. Takové pojištění se nevztahuje na transakce, u kterých je nutné zadávat PIN. Taktéž může být v rámci tohoto pojištění proplaceno vydání karty nové, popřípadě i náklady na vyřízení nových dokladů či klíčů, pokud byly odcizeny zároveň s kartou.