Druhy platebních karet

Podle způsobu zúčtování, tzn. podle toho, jakým způsobem se k bance dostávají naše utracené peníze, rozdělujeme platební karty hlavně na debetní – u nich se peníze strhávají přímo z účtu - a kreditní – disponujeme financemi od banky, které následně po vyčerpání bance zpětně splácíme. Sem přiřadíme i charge karty, které fungují velice podobně jako karty kreditní, opět čerpáme peníze poskytnuté bankou, ovšem rozdíl spočívá v tom, že splácíme celý dluh za vymezené období najednou a neplatíme většinou žádné úroky navíc. Prakticky stejným typem jsou i nákupní úvěrové karty, které nevydávají přímo banky, ale například obchodní řetězce. Jsou poněkud dražší, mohou mít vyšší úročení a jsou použitelné pouze na určitých místech.

Podle způsobu provedení se rozlišují dva základní typy karet. Elektronické karty jako VISA Electron nebo Maestro jsou velmi rozšířené. Jejich poměrně nízké poplatky za vedení či případnou blokaci jsou vyváženy omezenou použitelností – jsou určeny pouze pro transakce, které jsou elektronicky prověřeny přímo v kartovém centru. Je tedy možné s nimi platit pouze u obchodníků s elektronickým platebním terminálem nebo je užívat k výběru z bankomatu.

Naopak embosovaná karta má na svém povrchu plasticky vytlačené údaje o majiteli, číslu karty atd. Proto mohou být použity pro platbu i tam, kde nejsou k dispozici elektronické snímače karet. Pak probíhá platba pomocí tzv. žehličky – imprinteru obtiskujícím údaje z karty na účet. Její využitelnost je mnohem větší a je dokonce možné s ní platit přes internet. S tím také samozřejmě souvisí vyšší riziko zneužití, proto je dražší nejen vedení karty, ale také blokace.

Podle použité technologie se karty dělí na karty s magnetickým proužkem na zadní části, který nese veškeré informace o kartě, a karty s čipem poskytujícím majiteli vyšší bezpečnost, protože do něj lze bezpečně uložit informace o PINU. Takové karty je možné použít k transakcím i bez nutnosti ověření v centru. Třetím typem je karta hybridní, jejíž název nám napovídá, že kombinuje oba bezpečnostní prvky dohromady. Proto má nejširší využití a nejvyšší bezpečnost.

Dále karty můžeme rozdělit na domácí – použitelné pouze v tuzemsku – a mezinárodně uznávané. Podle vydávající asociace na našem trhu výrazně převládají karty od společnost VISA Int. a MasterCard Int. V naší republice jsou stejnou měrou akceptovány karty obou společností. V některých zemích to tak být nemusí, proto je dobré se o tom dopředu informovat. Mezi dalšími značkami jmenujme AMEX či Diners Club.