Zneužití platební karty

Během technologického vývoje platebních karet, který trval několik desítek let, byl kladen stále větší důraz na bezpečnost veškeré manipulace s kartami. Právě vyšší míra bezpečnosti a ohlídaní našich financí bývá velice dobrým důvodem pro pořízení vlastní platební karty. Avšak s tím, jak jsou jednotlivé karty a transakce stále více zabezpečovány, přibývá na druhé straně těch, kteří se snaží tyto překážky obejít. A je nutné říct, že jejich vynalézavost roste téměř přímo úměrně s tím, jak se zvyšuje počet vlastníků platebních karet.

Samozřejmě se nám může stát, že svoji kartu ztratíme nebo je nám ukradena. V takovém případě se zneužití dá předejít co nejrychlejší blokací platebního nástroje. Častokrát ale ke zneužití může dojít takovým způsobem, kdy si klient něčeho podezřelého není vůbec vědom. Prostředníkem takových podvodů bývají většinou bankomaty. Velmi rafinovaným trikem bývá takzvaná „libanonská smyčka“, kdy je přímo do otvoru pro příjem platební karty nastražen například magnetofonový pásek, který kartě zabrání v jejím vysunutí zpět. Po odchodu klienta pak pachatel snadno kartu vytáhne. Někdy se může stát, že je přímo na klávesnici bankomatu umístěna ještě další – falešná, která dokáže ukládat do paměti PIN kódy. K tomu se přidávají ještě čtecí zařízení na bankomatu doplněné kamerou v jeho těsné blízkosti. Podvodníci pak poměrně snadno mohou rozpoznat, jaký PIN klient na klávesnici vyťukává a čtečka jim pak následně poskytne elektronické údaje z karty.

Jak je vidět, je opravdu nutné počínat si při manipulaci s kartou velmi opatrně. Samozřejmostí je nesdělovat nikomu za žádných okolností PIN a už vůbec si jej neznačit nikam do peněženky nebo snad přímo na kartu. Vždy po přistoupení k bankomatu je dobré se přesvědčit, zda k němu nejsou nijakým způsobem přidány další přístroje. Snažíme se co nejvíce chránit výhled na klávesnici, na které budeme PIN vyťukávat. Neměli bychom manipulovat s bankomatem za přítomnosti cizích osob.