Platební karty

Možnost bezhotovostního placení pomocí platebních karet se stalo tak oblíbeným pravděpodobně z toho důvodu, že nám poskytuje vyšší stupeň bezpečnosti, pohodlné placení, větší finanční nezávislost, ale i nabídku nejrůznějších pojištění ke kartě či platbu v zahraničí bez nutnosti směňovat hotovost. To vše včetně určité prestiže, kterou s sebou karty nesou, přispívá k jejich stále většímu rozšíření mezi nakupujícími po celém světě.

Karty můžeme rozdělit podle několika kritérií, mezi nimiž jsou nejobvyklejší způsob zúčtování, provedení, typ bezpečnostních prvků, tzn. rozdělení podle technologie, jakou jsou vyrobené, nemůžeme vynechat ani rozdělení na domácí a mezinárodně uznávané karty a koneckonců ani to, jaká společnost kartu vydala.

Nejčastěji dochází k zaměňování dvou základních typů karet. Debetní karty se pojí k našemu účtu a čerpáme pomocí ní svoje vlastní finanční prostředky. Kreditky naopak poskytují finanční prostředky přímo od banky v podobě úvěru, kdy vyčerpanou částku následně zpětně splácíme. Záleží tedy na zákazníkovi, jaký typ platby upřednostňuje.

Vývoj tohoto jedinečného platebního nástroje začal již koncem devatenáctého století v USA. Významnými událostmi na cestě k jeho úspěchu bylo především zavedení karty společností Western Union Telegraph Company, která umožňovala svým zákazníkům telefonovat a posílat telegramy s možností zaplatit až na konci měsíce. Klienti se pak v průběhu dvacátého století seznámili s kartami plechovými, které brzy vystřídaly ty z plastu. Nakonec se rozšířily i na našem území.

Zoufat si nemusíme ani při ztrátě karty – od toho jsou nám k dispozici nonstop zákaznická centra dostupná přes telefon pro blokaci, ktere obvykle probíhá v co nejkratší možné době, aby se předešlo možnosti zneužití. Těch ostatně v dnešní době neustále přibývá, je tedy nutné dodržovat základní pravidla bezpečného používání karty. Pomocníkem v takových případech může být i uzavření pojištění odpovědnosti při ztrátě karty. Obzvláště velká opatrnost je nutná u manipulace s platebním nástrojem přímo v bankomatu, kde ke zneužití dochází nejčastěji. Prostředníkem k tomu bývají nejrůznější přístroje jako čtečky karet či kamery umístěné v jejich těsné blízkosti.